გაფართოებული ოჯახები

გაფართოებული ოჯახები
გაფართოებული ოჯახების განმარტება: მნიშვნელობები და როლები

წესების გამონაკლისები

გაფართოებული ოჯახები
გაფართოებული ოჯახების განმარტება: მნიშვნელობები და როლები

წესების გამონაკლისები
ზოგიერთ შემთხვევაში, დამსაქმებლები გააფართოვებენ უახლოესი ოჯახის განმარტებას შინაური პარტნიორებისა და ბიძაშვილების ჩათვლით. თუმცა, ეს კეთდება თითოეულ შემთხვევაში. მაგალითად, ზოგიერთი კომპანია ადგილობრივ პარტნიორებს მისცემს შესაძლებლობას მიიღონ ჯანმრთელობის დაზღვევის შეღავათები, იმ პირობით, რომ ისინი გააფორმებენ საქორწინო კონტრაქტის მსგავს ხელშეკრულებას.

გაფართოებული ოჯახების განმარტება: მნიშვნელობები და როლები
გაფართოებული ოჯახების განმარტება არის უბრალოდ ოჯახის ერთეული, რომელიც ვრცელდება ბირთვულ ოჯახზე და მოიცავს სხვა ნათესავებს, როგორიცაა დეიდა, ბიძა და ბებია და ბაბუა. თუმცა, გაფართოებულ ოჯახს უფრო მეტი აქვს, ვიდრე უბრალოდ ნათესავების სია, და გაფართოებული ოჯახის სტრუქტურის და იმის გაგება, თუ რატომ შეიძლება იყოს ის ოჯახის ერთეულის ღირებული ტიპი, დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ საკუთარი ოჯახის სტრუქტურა.

რას ნიშნავს გაფართოებული ოჯახი?
გაფართოებულ ოჯახს ასევე შეიძლება ეწოდოს რთული ოჯახი, ერთობლივი ოჯახი ან მრავალ თაობა. უმეტეს კულტურაში ოჯახის „ბირთი“ არის ბირთვული ოჯახი, მშობლები და მათი შვილები, ხოლო დამატებითი ნათესავები ითვლება „გაგრძელებულად“. ამ ტიპის საოჯახო ერთეულს ჰყავს მრავალი ნათესავი ან ახლო მეგობარი, გარდა მხოლოდ მშობლებისა და მათი შვილების, რომლებიც ცხოვრობენ ერთ ოჯახში ან მჭიდრო კავშირებს ინარჩუნებენ და იღებენ პასუხისმგებლობას ამ ოჯახზე. გაფართოებული ოჯახის მთავარი მახასიათებელია ის, რომ ოჯახში არის მრავალი ზრდასრული, რომლებიც არ არიან ბავშვების მშობლები, თუმცა მათ ასევე შეიძლება ჰქონდეთ მშობლის მსგავსი ოჯახური როლები და იზიარებენ პასუხისმგებლობას მთელი ოჯახის უზრუნველსაყოფად, ან ფინანსური წვლილით. ან სხვა გზებით. ეს გაფართოებული ოჯახის წევრები შეიძლება იყვნენ დეიდები, ბიძა, ბიძაშვილები და სხვა ნათესავები.

 

შეცვლილია გაფართოებული ოჯახის განმარტება
ტექნოლოგიის წყალობით, ოჯახის წევრებს, რომლებიც ერთმანეთისგან შორს ცხოვრობენ, ახლა უკვე შეუძლიათ ადვილად იზრუნონ ოჯახის გაფართოებულ წევრებზე შორიდან. შეცვლილი გაფართოებული ოჯახი, ან დაშლილი გაფართოებული ოჯახი, მოიცავს ოჯახის წევრებს, რომლებიც არ ცხოვრობენ ერთსა და იმავე სახლში, ან თუნდაც ერთ უბანში, მაგრამ ინარჩუნებენ მჭიდრო კავშირს ერთმანეთთან. ამ ტიპის გაფართოებულ ოჯახებში შეიძლება იყოს ერთი ან მეტი წევრი, რომლებიც რეგულარულად უგზავნიან ფულს ერთმანეთს.

გაფართოებული ოჯახის წევრები
უმეტეს თანამედროვე გაფართოებულ ოჯახებში, თაობაზე მხოლოდ ერთი დაქორწინებული წყვილი ცხოვრობს სახლში, თუმცა არსებობს მრავალი დაქორწინებული წყვილისა და მათი შვილების ერთად ცხოვრების უამრავი მაგალითი. ახალგაზრდა დაქორწინებულმა წყვილებმა შვილების გარეშე შეიძლება ასევე გააგრძელონ ცხოვრება, როგორც გაფართოებული ოჯახი, სანამ არ ეყოლებათ საკუთარი შვილები და უკეთ შეძლებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას. ყველა გაფართოებული ოჯახი შეიძლება იყოს განსხვავებული და ნათესავები ან ახლო ნათესავები, რომლებიც მშობლებისა და მათი შვილების გარდა (ბიოლოგიური, შვილად აყვანილი ან აღმზრდელი) არიან მრავალთავიანი ოჯახის ნაწილი, შეიძლება შეიცავდეს:

Ბებია და ბაბუა
Დიდი ბებია და ბაბუა
დეიდები
ბიძები
ბიძაშვილები
დისშვილები
ძმისშვილები
სიძეები
Ახლო მეგობრები
ახლო თანამშრომლები
ოჯახის წევრების გაფართოებული როლები
არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის გაფართოებული ოჯახის წევრი, ხშირად ოჯახის ერთი უფროსია ერთად მცხოვრები ოჯახური ჯგუფებისთვის. ოჯახის სიდიდისა და თითოეული წევრის როლიდან გამომდინარე, ეს ლიდერი შეიძლება იყოს ყველაზე ძველი, უფროსი ოჯახის წევრი ან ყველაზე ცნობილი მარჩენალი, რომელიც მონაწილეობს ოჯახის ფინანსების მნიშვნელოვან ნაწილზე. ოჯახის უფროსის დადგენის კიდევ ერთი გზა არის ის, თუ ვისი სახლი იყო იგი თავდაპირველად; ახალგაზრდა წყვილი, რომელიც მშობლის სახლში ცხოვრობს, ხედავს უფროს თაობას, როგორც ოჯახის უფროსს, ხოლო ბებია და ბაბუა, რომელიც გადადის შვილის ან ქალიშვილის სახლში, ხედავს თავის შვილს ოჯახის უფროსად.

რატომ არსებობს გაფართოებული ოჯახები
გაფართოებული ოჯახი არის ძირითადი ოჯახის ერთეული და საკმაოდ გავრცელებულია სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში, აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში, აფრიკაში, წყნარი ოკეანის კუნძულებსა და ლათინურ ამერიკაში, მაგრამ ნაკლებად გავრცელებულია დასავლეთ ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. გაფართოებული ოჯახების ასე გამორჩეული მიზეზები განსხვავებულია და ზოგიერთი ფაქტორი კულტურულია; მაგალითად, ზრდასრული ბავშვებისთვის შეიძლება მიზანშეწონილად ჩაითვალოს მშობლების სახლიდან გასვლა, სანამ მათ საკუთარი შვილი არ ეყოლებათ. ზოგიერთ ოჯახს შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე ზრდასრული შვილი, რომლებიც ჯერ კიდევ სახლში ცხოვრობენ, რაც უმცროს და-ძმებს მშობლების მსგავს მისაბაძ მაგალითებს აძლევს. გაფართოებული ოჯახების განვითარების სხვა მიზეზები მოიცავს:

ეკონომიკა: უფრო მეტი ზრდასრული ადამიანი ცხოვრობს ერთი და იმავე ოჯახის ნაწილის შემადგენლობაში, მთელი ოჯახი შეიძლება იყოს უკეთეს ფინანსურ მდგომარეობაში, უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობს ცხოვრების ხარჯებში. ოჯახის ზოგიერთ წევრს შეიძლება შეეძლოს მცირეწლოვან ბავშვებზე ზრუნვა ამ შეთანხმებით, რაც გამორიცხავს ბავშვის მოვლის ხარჯებსაც.
ჯანმრთელობა: როდესაც ოჯახის ხანდაზმულ წევრს რეგულარული მოვლა ესაჭიროება, ჩვეულებრივია, რომ ეს ინდივიდი გადავიდეს შვილებთან ან სხვა ნათესავებთან. ეს შეიძლება იყოს მეძუძური სახლის მოვლის ან დამხმარე საცხოვრებელი საშუალებების ალტერნატივა.
განქორწინება: განქორწინების შემდეგ, ახლა უკვე განქორწინებულმა მშობლებმა შეიძლება დაბრუნდნენ მშობლების სახლებში, ხშირად თან ახლდნენ შვილებს. ეს შეიძლება იყოს დროებითი შეთანხმება

 

 

https://ngomlove.com/shop

https://greatemindslove.com/    

https://emeepie.com/.    

https://gemimalletallround.com   

https://truemeaningsorlove.com    

https://whoisalwaysbetter1.com    

 

https://gwendilines.com/ 

https://ayukfreeland.com    

https://freelandman.com  

https://pepsgetknowledge.com  

 

 

 

https://jimsjons.com/.    

https://mummyforallman.com/   

https://forestlifeisneeded.com     

https://goodfilmsforgoodman.com/   

https://joyisfinest.com/     

https://hometryme.com/   

https://lemandonwe.com     

https://justinmedik.com  

https://wewanttoliveinpeace.com  

https://gotenmark.com/ 

 

 

https://tolleapotheke101.com/       https://tolleapotheke101.com/shop

https://101apotheek.com/      https://101apotheek.com/shop

https://koopbijons.com/      https://koopbijons.com/shop

https://fasteastbv.com/      https://fasteastbv.com/shop

https://santiagomeds.com/      https://santiagomeds.com/shop

https://realdocs101.com/      https://realdocs101.com/shop

https://ngom101.com/      https://ngom101.com/shop

 

.

https://onlinepharmacure.com/shop/

https://onlinepharmacure.com/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-nembutal/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-oxycodone-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-morphine-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-oxynorm-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-subutex-online/

https://onlinepharmacure.com/product/buy-tramadol-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/methadone-for-sale-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/oxycontin-for-sale-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/quaalude-for-sale-without-prescription/

https://onlinepharmacure.com/product/zolpidem-for-sale-without-prescription/

MNHJHJ

 

https://ngom101.com/product/kopen-dexamfetamine/

https://ngom101.com/product/kopen-morfine/

https://ngom101.com/product/kopen-oxycodon/

https://ngom101.com/product/kopen-oxycontin/

https://ngom101.com/product/kopen-oxynorm/

https://ngom101.com/product/kopen-quaalude/

https://ngom101.com/product/kopen-subutex/

https://ngom101.com/product/kopen-tranxene/

https://ngom101.com/product/kopen-zolpidem/

https://ngom101.com/product/stilnox-kopen/

 

hbvghvghuj

https://realdocs101.com/product/rijbewijs-kopen/

https://realdocs101.com/product/kopen-nederland-paspoort/

https://realdocs101.com/product/kopa-sverige-pass-original-pass/

https://realdocs101.com/product/kob-danmark-pas/

https://realdocs101.com/product/buy-passport/

https://realdocs101.com/product/buy-uk-passport/

https://realdocs101.com/product/deutschen-reisepass-kaufen/

https://realdocs101.com/product/kjope-norsk-pass/

https://realdocs101.com/product/buy-american-passport/

https://realdocs101.com/product/buy-australian-passport/

https://realdocs101.com/product/buy-canadian-passport/

https://realdocs101.com/product/buy-drivers-license/

hfgvyhgh

https://santiagomeds.com/product/adderall-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/deksamfetamiini-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/fentanyyli-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/metadonia-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/morfiini-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/nembutal-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/oksikodoni-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/oxycontin-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/oxynorm-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/rohypnol-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/tramadol-myynnissa/

https://santiagomeds.com/product/xanax-myytavana/

https://santiagomeds.com/product/nembutal-myynnissa/

jhghgyhgyghgh

https://fasteastbv.com/product/adipex-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/dianabol-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/fentanyl-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/metadon-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/modafinil-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/morfin-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/nembutal-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/oxycontin-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/oxykodon-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/oxynorm-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/rivotril-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/xanax-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/tramal-na-prodej/

https://fasteastbv.com/product/nembutal-till-salu/

https://fasteastbv.com/product/nembutal-for-sale/

 

hghghgyh

https://koopbijons.com/product/morfina-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/oxycontin-na-sprzedam/

https://koopbijons.com/product/zolpidem-na-sprzedaz-2/

https://koopbijons.com/product/tramadol-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/subutex-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/suboxone-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/oxynorm-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/oksykodon-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/nembutal-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/adderall-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/fentanyl-na-sprzedaz/

https://koopbijons.com/product/metadon-na-sprzedaz/

 

https://tolleapotheke101.com/product/adderall-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/dexamphetamin-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/fentanyl-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/methadon-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/morphin-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/oxycodon-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/oxycontin-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/oxyxorm-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/tramadol-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/subutex-zum-verkaufen/

https://tolleapotheke101.com/product/nembutal-zum-verkaufen/

hhgvyhgbgh

https://101apotheek.com/product/adderall-te-koop/

https://101apotheek.com/product/dexamfetamine-te-koop/

https://101apotheek.com/product/fentanyl-te-koop/

https://101apotheek.com/product/methadon-te-koop/

https://101apotheek.com/product/morfine-te-koop/

https://101apotheek.com/product/oxycodon-te-koop/

https://101apotheek.com/product/oxycontin-te-koop/

https://101apotheek.com/product/oxyxorm-te-koop/

https://101apotheek.com/product/stilnox-te-koop/

https://101apotheek.com/product/suboxone-te-koop/

https://101apotheek.com/product/subutex-te-koop/

https://101apotheek.com/product/tramadol-te-koop/

https://101apotheek.com/product/zolpidem-te-koop/

https://101apotheek.com/product/nembutal-te-koop/

hgyhyghyh

https://kfirmmarraige.com/  

https://allmarraigein1.com/   

https://jointheminone.com   

https://flymarraigefine.com       

https://wheretofindwelove.com    

https://wheremywedt.com     

https://getofwelove.com   

 

https://forfour4forty.com

https://three33three.com

https://five50fifty.com

https://free7sevenwebsite.com

https://tenten10th.com

https://oneoneonetwo.com

https://three3threethirty.com

https://getuptonine9.com

hghcfgvgg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “გაფართოებული ოჯახები”

Your email address will not be published. Required fields are marked *